Unele firme vor plati TVA la incasare, prin derogare de la Codul Fiscal(mart. 13, 2011)

Firmele care executa proiecte din Programul national de dezvoltare a infrastructurii si au atras credite garantate de stat sau Eximbank vor putea achita TVA la incasarea sumelor aferente lucrarilor realizate, prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, potrivit unui proiect de OUG, citat de Mediafax.

In nota de fundamentare a proiectului se arata ca, potrivit Codului Fiscal, prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari, rapoarte de lucru si alte documente similare, alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau, dupa caz, în functie de prevederile contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari.

Perioada de decontare nu poate depasi un an , iar data la care sunt considerate efectuate serviciile constituie faptul generator pentru taxa pe valoarea adaugata.

„Avand în vedere ca pentru lucrarile efectuate în cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, plata acestora va fi efectuata la acceptarea situatiilor de lucrari de catre beneficiari, respectiv la receptia finala a lucrarilor , iar termenele de acceptare exced perioadei de un an prevazuta de Codul fiscal, pentru a nu obliga prestatorii sa colecteze taxa pe valoarea adaugata înainte de receptia finala a lucrarilor, prin prezentul proiect de Ordonanta de urgenta stabileste ca exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine ulterior faptului generator de taxa, respectiv la data încasarii contrapartidei pentru respectivele lucrari”, se arata în nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta.

Proiectul de OUG stabileste ca de facilitate beneficiaza doar prestatorii prevazuti la articolul 4 din OUG 105/2010, adica firmele care au contractat credite cu garantii de stat sau cu garantii de la Eximbank.

„In principiu, atunci cand se deroga de la regulile care stabilesc exigibilitatea TVA, are loc o abatere de la prevederile Directivei 112 referitoare la regimul comunitar al TVA. Fiind vorba despre o atare abatere si dat fiind caracterul special al derogarii invocat în proiectul de OUG, în opinia mea ar trebui solicitat acordul Comisiei Europene”, a declarat pentru MEDIAFAX Dan Scwartz, managing partner al firmei de consultanta Scot & Company Consulting.

El a precizat ca propunerea încalca totodata si principiul neutralitatii, care impune acelasi tratament fiscal tuturor contribuabililor, cu implicatii negative în ceea ce priveste respectarea regulilor care stau la baza unei competitii comerciale corecte.

„Cu alte cuvinte, derogarea propusa favorizeaza companiile (…) care vor beneficia de posibilitatea de a plati TVA dupa data încasarii contravalorii serviciilor prestate, prin comparatie cu celelate companii prestatoare de servicii, care datoreaza si trebuie sa plateasca TVA în conditiile generale impuse de Codul Fiscal.