Lichidare firma

Lichidarea firmei este de pana la 10 ori mai costisitoare si anevoioasa decat infiintarea ei. Datorita legislatiei specifice care priveste reorganizarea, insolventa si falimentul, procedurile pentru inchiderea unei firme sunt lungi, costisitoare si intortocheate pentru intreprinzatorul roman.

Intr-o situatie limita, asistenta unui specialist care poate optimiza procedurile, reduce costurile si salva patrimoniul companiei este binevenita. Societatea Dumitrescu & Asociatii este un astfel de specialist care se poate lauda cu un raport excelent intre calitatea serviciilor oferite, rezultatul concret obtinut si tarifele aplicate.

Societatea noastra indeplineste toate formalitatile pentru:

 1. suspendare activitate firma
 2. reorganizare firma
 3. dizolvare societate si lichidare firma (voluntara)
 4. dizolvare societate si lichidare firma (judiciara)
 5. proceduri speciale in faliment

Realizam procedurile pentru suspendare temporara de activitate, administrare in procedura de reorganizare si faliment, recuperare debite si gestiunea portofoliului de creditori, procedee si scheme de dizolvare si lichidare voluntara sau judiciara a firmei.

In timpul procedurii specialistii nostrii concep intreaga serie de documente pentru corespondenta cu Oficiul Registrului Comertului, instantele judiciare, creditori sau debitori si Administratia financiara.

*recomandam a nu fi folosite fara consultarea noastra prealabila, ne declinam responsabilitatea.

Paguba se iveste uneori sub aparenta de castig si castigul sub aparenta de paguba. Pierderea averii este pentru unii de folos.

Mahabharata


Intrebari frecvente

 • Care sunt atributiile asociatului sau actionarului unei firme?

  Atributiile asociatului sau actionarului unei firme sunt reglementate de dispozitiile legii 31/1990 legea societatilor comerciale si se refera in principal la:

  • discutarea, aprobarea sau modificarea bilantului;
  • alegerea administratorilor si a cenzorilor;
  • sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
  • sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul urmator;
  • sa hotarasca gajarea, inchiderea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii;
  • sa hotarasca prelungirea duratei societatii;
  • sa hotarasca marirea sau micsorarea capitalului;
  • sa hotarasca schimbarea obiectului societatii;
  • sa hotarasca schimbarea formei societatii;
  • mutarea sediului;
  • sa hotarasca fuziunea cu alte societati;
  • reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
  • dizolvarea anticipata a societatii;
  • sa hotarasca emisiunea de obligatiuni;
  • orice alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.
 • Care sunt atributiile administratorului unei firme?

  Administratorul realizeaza conducerea curenta a societatii, semnand valabil documentele comerciale si fiscale care implica societatea. Societatea poate fi condusa de un administrator unic in cazul societatii cu raspundere limitata sau de un consiliu de administratie care este obligatoriu in cazul unui S.A.

  Modificarile recente la legea societatilor permit inlocuirea consiliului de administratie cu directorul executiv la S.A.-uri, cu atributii identice cu ale admnistratorului.

 • Ce acte sunt necesare pentru procedura de lichidare firma?

  In principal actele necesare pentru lichidarea unei firme sunt:

  • Hotarare AGA continand clauza in acest sens (inscris sub semnatura privata);
  • Act aditional la actul constitutiv;
  • Raportul de lichidare realizat de un expert in lichidare/reorganizare;

  Procedura lichidarii contine doua etape: prima se declanseaza prin inregistrarea hotararii la ORC de la sediul societatii (impotriva careia se poate face opozitie in termen de 30 zile de la depunere) urmata de etapa a doua, finalizata cu incheierea judecatorului delegat la ORC privind lichidarea societatii.