Toti elevii din invatamantul profesional primesc o bursa lunara in cuantum de 200 lei chiar din acest an(nov. 17, 2012)

„Bursa profesionala”, adica un sprijin financiar pentru frecventarea invatamantului profesional, a fost instituita recent, printr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial. Mai exact, este vorba despre o bursa in cuantum de 200 de lei, ce se va acorda lunar tuturor elevilor din invatamantul profesional incepand din acest an scolar.

Hotararea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 756, din 9 noiembrie 2012 si a intrat deja in vigoare la data publicarii.

Concret, actul normativ stabileste ca toti elevii care frecventeaza invatamantul profesional vor primi „bursa profesionala”, un sprijin financiar lunar in valoare de 200 de lei, ce se va acorda in fiecare an scolar, pe toata perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice, precum si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale.

Pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar, elevii majori vor depune, la unitatea de invatamant la care este inscris, o cerere de acordare a bursei. In cazul elevilor minori, cererea va fi formulata de persoana care exercita autoritatea parinteasca. Cererile se vor depune in perioada 15-25 septembrie, la unitatea de invatamant la care este inscris elevul.

Totusi, avand in vedere ca anul scolar a inceput deja, cererile de acordare a bursei pentru anul in curs se vor inregistra in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a HG nr. 1.062/2012 (adica 9 noiembrie, n.r.). Mai mult decat atat, actul normativ stabileste ca bursa cuvenita pentru luna noiembrie 2012 va fi in cuantum de 500 de lei.

Totusi, sunt si cazuri in care NU se va acorda bursa. Astfel, in actul normativ se precizeaza ca elevii declarati repetenti nu beneficiaza de „Bursa profesionala”, pentru anii de studiu pe care ii repeta. La aceasta categorie nu intra si cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

Mai mult decat atat, in documentul mentionat se arata ca un motiv pentru care elevul nu isi va primi bursa este numarul absentelor nemotivate. Concret, bursa profesionala NU se va acorda in urmatoarele situatii:

daca elevul inregistreaza mai mult de zece absente nemotivate in luna precedenta, bursa se sisteaza pe o perioada de o luna;

in cazul in care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scaderea notei la purtare sub 7 sau daca elevul inregistreaza cel putin 20 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 20% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe an scolar, bursa se sisteaza pe o perioada de trei luni;

daca elevul inregistreaza cel putin 40 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe an scolar, bursa nu se mai acorda timp pe o perioada de 6 luni.

 

Totodata, nici elevii din din invatamantul profesional care beneficiaza de sprijinul financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de 2 protectie sociala „Bani de liceu” nu vor primi bursa profesionala.

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, prin instituirea „bursei profesionale” se urmareste sporirea interesului elevilor si a familiilor acestora fata de educatia si formarea prin invatamant profesional. „Acordarea <<Bursei profesionale>> confirma interesul pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, sporind sansele pentru integrare sociala”, se mai arata in nota de fundamentare.