Statul da 100 milioane euro pentru firmele care vor contribui la dezvoltarea regionala prin inovatii(aug. 7, 2012)

Firmele care vor crea cel putin 200 de locuri de munca si vor avea o componenta IT&C de minim 20% din valoarea planului de investitii ar putea beneficia de un ajutor de stat de pana la 28 milioane euro, conform unui act normativ publicat in Monitorul Oficial.

HG nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 563, din 9 august 2012.

„Propunerea aprobata astazi reprezinta un salt, daca ne putem exprima asa, calitativ, prin faptul ca muta accentul de la activele fixe, sprijinite prin prima schema de ajutor de stat, catre munca, catre persoanele care detin calificari cu un ridicat grad de pregatire profesionala, asa incat prezenta schema de ajutor de stat are in vedere finantarea costurilor salariale, deci nu a investitiilor in active fixe, aferente personalului cu calificare ridicata in domenii de cercetare-dezvoltare, inovare, energie, informatica, precum si in industria prelucratoare inalt tehnologizata pentru persoane juridice care activeaza in aceste domenii si care creeaza cel putin 200 de noi locuri de munca”, a precizat ministrul Finantelor Publice, Florin Georgescu, la finalul sedintei de Guvern in care aceasta hotarare a fost aprobata.

Conform HG nr. 797/2012,schema de ajutor de stat are in vedere finantarea costurilor salariale aferente personalului calificat in domenii precum IT&C, cercetare-dezvoltare sau inovare.

Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2012 – 2013;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2013 – 2018.

Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare este de 2 ani, respectiv 2012 – 2013. Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2013 – 2018, in limita bugetului anual alocat schemei.

Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a face publica pe site-ul sau data de la care se pot inregistra cereri de acord pentru finantare si bugetul anual alocat schemei, data suspendarii inregistrarii cererilor de acord pentru finantare, precum si data epuizarii bugetului anual, respectiv bugetului total alocat acestei scheme.

Numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 10, numarul mediu anual de intreprinderi beneficiare fiind de 5.

Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt inregistrate conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale

b) intentioneaza sa realizeze o investitie initiala in Romania, in unul din domeniile de activitate prevazute in actul normativ

c) nu inregistreaza debite restante la bugetul general consolidat si la bugetul local,

d) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”

e) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare,

f) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare

g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile

Investitiile pentru care se solicita finantare in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate, conform actului normativ publicat in Monitorul Oficial:

a) sa fie considerate investitii initiale

b) sa fie investitii inovative sau sa includa o componenta ITC de minim 20% din valoarea planului de investitii;

c) sa conduca la crearea a cel putin 200 de locuri de munca;

d) sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a intreprinderii pe baza Planului de afaceri

e) sa faca dovada contributiei la dezvoltarea regionala.

Plata ajutorului de stat se efectueaza dupa verificarea la fata locului, de catre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, a veridicitatii si conformitatii declaratiilor si a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de intreprindere.

d) sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a intreprinderii pe baza Planului de afaceri