Societas Europae(apr. 2, 2011)

Societas Europaea

Pentru a incuraja spiritul intreprinzatorilor din Comunitate, au fost create noi forme de entitati juridice de drept european: Societatea europeana, Gruparea europeana de interes economic si Societatea Cooperativa Europeana. Regulamentul 2.157/ 2001 privind Societatea Europeana (numit in cele de mai jos „Regulamentul“), in vigoare inca din 2004, isi propune stabilirea unui cadru juridic care sa permita societatilor comerciale constituite in state membre diferite ale Uniunii Europene sa fuzioneze sau sa formeze holdinguri ori filiale comune intr-un mod mai rapid, evitandu-se obstacolele inerente diferitelor sisteme juridice nationale.

 

Caracteristicile definitorii ale societatii europene sunt urmatoarele:

 

In primul rand implicarea angajatilor in societate, reprezentantii Societatilor Europene cu sediul social in Romania trebuie sa-si informeze si sa-si consulte angajatii romani si sunt obligati sa infiinteze un grup special de negociere care sa reprezinte angajatii.

 

Guvernul a aprobat doua hotarari privind informarea, consultarea si alte mecanisme de implicare a salariatilor in activitatea Societatilor Europene. Hotararile definesc notiunile din domeniu, partile implicate in procesul de informare si consultare, la nivel de societate, precum si continutul si procedurile aferente.

 

Cu toate acestea, acest fapt poate fi privit ca un avantaj din punctul de vedere al angajatilor, insa nu neaparat si din punctul de vedere al angajatorului.

 

In al doilea rand este vorba despre posibilitatea transferului sediului social al unei Societati Europene dintr-un stat membru in alt stat in conformitate cu procedura prevazuta in Regulament, asigurandu-se un anumit nivel de uniformitate a regulilor administrative, contabile si de implicare a personalului.

 

In ceea ce priveste modalitatile de constituire trebuie precizat ca o Societate Europeana se poate constitui pe teritoriul comunitatii europene sub forma unei societati anonime europene (Societas Europae) in conformitate cu prevederile Regulamentului. Societatea Europeana are personalitate juridica, iar capitalul acesteia se imparte in actiuni.

 

Constituirea unei Societati Europene se face in conformitate cu legea societatilor comerciale din statul in care aceasta are stabilit sediul social si dobandeste personalitate juridica la momentul inmatricularii.

 

Concret, Regulamentul mentioneaza patru ipoteze pentru constituirea Societatii Europene:

 

1. fuzionarea a doua Societati pe actiuni (anonime) avand sediul social si administratia centrala in cadrul Comunitatii, daca cel putin doua dintre ele sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite;

 

2. constituirea unei societati de tip holding la initiativa unor societati anonime sau cu raspundere limitata, avand sediul social si administratia centrala pe teritoriul comunitar si care sunt situate in cel putin doua state membre diferite sau care detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de dreptul unui alt stat membru sau o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru;

 

3. constituirea unei filiale comune de catre societati avand sediul social si administratia centrala pe teritoriul comunitar si care sunt situate in cel putin doua state membre diferite sau care detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de dreptul unui alt stat membru sau o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru;

 

4. posibilitatea oferita unei societati anonime care poseda o filiala in alt stat membru de cel putin doi ani, de a se transforma in Societate Europeana.

 

In ceea ce priveste capitalul minim si denumirea, Regulamentul prevede si capitalul social minim pentru aceasta societate, care se exprima in euro si trebuie sa fie de cel putin 120.000 de euro. Legislatia unui stat membru care prevede un capital subscris mai mare pentru societatile care desfasoara anumite tipuri de activitati se aplica Societatii Europene cu sediul social in statul membru in cauza.

 

Denumirea unei Societati Europene trebuie sa includa la inceput sau la sfarsit abrevierea „SE“, aceasta abreviere fiind rezervata exclusiv societatilor europene, exceptand de la aceasta regula persoanele juridice inmatriculate inainte de adoptarea Regulamentului.

 

O Societate Europeana are posibilitatea de a-si transfera sediul social in alt stat membru prin parcurgerea urmatorilor pasi:

 

Organele de conducere a societatii trebuie sa elaboreze si sa publice un proiect de transfer. Proiectul trebuie sa faca mentiune despre denumirea societatii, sediul social si numarul de inregistrare actual al acesteia, precum si alte elemente ca: sediul social preconizat, statutul Societatii Europene, calendarul transferului etc.; Mai apoi, organele de conducere ale societatii trebuie sa intocmeasca un raport avand ca obiect consecintele juridice si economice ale transferului sediului social fata de actionari, creditori si lucratori;

 

Actionarii si creditorii societatii trebuie sa se pronunte asupra transferului sediului social cu minimum o luna inainte de convocarea Adunarii Generale care se va pronunta asupra transferului. Acestia au dreptul sa examineze proiectul de transfer, precum si raportul intocmit de organele de conducere ale societatii, si, la cerere, sa obtina gratuit cópii ale acestor documente.

 

Urmeaza apoi adoptarea de catre Adunarea Generala a unei decizii de transfer al sediului social intr-un termen ce nu poate fi mai mic de doua luni de la publicarea proiectului de transfer; precum si eliberarea de catre instanta, biroul notarial sau alta autoritate competenta a unui certificat care sa ateste incheierea formalitatilor prealabile transferului sediului social;

 

Urmeaza ca ultima etapa noua inmatriculare a sediului social al Societatii Europene urmata de publicarea noii inmatriculari a sediului social, precum si a radierii fostului sediu social.

 

La data publicarii noii inmatriculari a Societatii Europene, noul sediu social al acesteia devine opozabil tertilor. O Societate Europeana impotriva careia s-a initiat o procedura de dizolvare, lichidare, insolvabilitate sau incetare de plati sau alte proceduri similare nu-si poate transfera sediul social.