„Rabla” pentru tractoare incepe din 25 august(aug. 20, 2011)

Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate va debuta in data 25 august 2011 cu inscrierea si validarea producatorilor, urmand ca, din data de 12 septembrie 2011 sa inceapa si sesiunea pentru proprietarii de utilaje agricole, informeaza Ministerul Mediului.

Administratia Fondului pentru Mediu va organiza in perioada 25 august – 5 septembrie 2011 sesiunea de inscriere in vederea validarii producatorilor, in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate.

Astfel, in perioada 12 septembrie – 10 noiembrie 2011, proprietarii de tractoare si masini agricole autopropulsate se pot inscrie in acest Program.

Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 1.995/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 577, din 16 august 2011.

In luna iulie, Comisia Europeana a aprobat, la solicitarea Romaniei, acordarea unui ajutor de stat pentru innoirea parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate.

Pentru programul din acest an sunt alocate fonduri de 51,6 milioane de lei. Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fara ca aceasta sa depaseasca 40% din pretul de achizitie, pret care nu include TVA, al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.

Potrivit Ministerului, solicitantii eligibili in program sunt:

a) producatori agricoli care detin in proprietate tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate inmatriculate/inregistrate pe numele lor: persoane fizice si mostenitorii acestora, precum si persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrate in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, Registrul national al exploatatiilor, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole si/sau detin, cresc ori exploateaza animale, dupa caz, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare;

b) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008;

c) persoane juridice romane care detin in proprietate tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate inmatriculate/inregistrate pe numele lor: unitati administrativ-teritoriale, unitati si institutii de invatamant, unitati apartinand cultelor recunoscute in Romania, institutii publice, operatori economici si organizatii neguvernamentale.

Ministerul precizeaza, totodata, ca programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului:

a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;

b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;

c) prevenirea generarii deseurilor si atingerea obiectivelor privind recuperarea si valorificarea deseurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

Lista producatorilor validati in Program se publica pe pagina de internet a Administratiei Fondului pentru Mediu.