Prednosti sticanja rumunskog državljanstva(ian. 5, 2024)

Rumunsko državljanstvo nudi mnoge prednosti i mogućnosti, uključujući:

1.Pravo na život i rad u svih 27 zemalja Europske unije.

2.Zaštita u europskim konzulatima novim putovnicama.

3.Prijenos rumunskog državljanstva na djecu i supružnike.

4.Mogućnost studiranja na fakultetima i sveučilištima u EU, s mogućnošću rada nakon toga u EU s jednakim pravima kao i građani.

Sticanje rumunskog državljanstva može se obaviti rođenjem, posvojenjem ili prijavom. Ako želite dobiti rumunsko državljanstvo prijavom, morate ispuniti određene uvjete, poput zakonitog boravka u zemlji najmanje 8 godina, poznavanja rumunjskog jezika i kulture te bez osuđivanja u Rumunjskoj ili inozemstvu za kazneno djelo koje bi vas učinilo nedostojnim rumunjskog državljanstva. Osim toga, morate imati dovoljno financijskih sredstava za osiguranje dostojnog života i biti lojalni rumunjskoj državi.

Članci 10. i 11. Zakona o rumunjskom državljanstvu propisuju da se rumunjsko državljanstvo može dodijeliti osobama koje su izgubile to državljanstvo, kao i njihovim potomcima do drugog stupnja uključivo koji traže njegovo ponovno stjecanje, uz očuvanje stranog državljanstva i uspostavu prebivališta u zemlji ili s održavanjem prebivališta u inozemstvu.

Kao rumunjski državljanin, imate pravo raditi u bilo kojoj državi članici Europske unije bez potrebe za radnom dozvolom. Također imate pravo živjeti u toj zemlji, pod uvjetom da ispunjavate određene uvjete. Općenito, ti uvjeti uključuju posjedovanje važeće putovnice, medicinskog osiguranja i posao ili dovoljna primanja za osiguranje dostojnog života.