Peste 30.000 de firme vor fi declarate inactive de catre Fisc(dec. 11, 2010)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi. Potrivit acesteia, la nivel national, peste 30.000 de firme vor fi declarate inactive.

Noul ordin se va aplica la 15 zile de la data publicarii pe pagina de internet şi afişarii la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, conform legii.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis la inceputul lunii august o noua procedura pentru declararea contribuabililor inactivi. Noile prevederi reglementeaza fluxurile aplicabile pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi , cat si cele pentru reactivarea contribuabililor si eliminarea din lista a celor radiati sau declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.

Ordinul ANAF nr. 2258/2010 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactive a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010.

Astfel, potrivit actului normative, in evidenta contribuabililor declarati inactivi sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

– nu au depus nicio declaratie pe parcursul unui semestru calendaristic;

– nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

Potrivit ordinului, prin declaratii se inteleg formularele:

– 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”,

– 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”,

– 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”,

– 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

– 390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”,

– 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

Cand se poate cere reactivarea?

Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

– li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;

– si-au indeplinit toate obligatiile declarative.

Lista firmelor poate fi accesata aici