MFP propune eliminarea tuturor Acordurilor bilaterale pentru protejarea investitiilor(aug. 15, 2011)

In data de 11 august 2011, Ministerul Finantelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de lege privind incetarea efectelor juridice ale Acordurilor bilaterale guvernamentale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor incheiate de Romania.

Potrivit expunerii de motive, in prezent, Romania are incheiate 83 de Acorduri bilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor dintre care 26 incheiate cu state membre UE.

In urma analizei cadrului juridic bilateral realizata din perspectiva compatibilitatii cu dreptul UE, sectorul investitiilor, similar domeniului transporturilor sau cooperarii economice, a fost identificat printre cele care pot ridica probleme de neconformitate cu acquis-ul comunitar.

Comisia Europeana a indicat o serie de clauze-tip incompatibile, referitoare, in principal, la existenta in cadrul acordurilor incheiate de statele candidate la UE a clauzelor de acordare a tratamentelor preferentiale – tratamentul natiunii celei mai favorizate, national si/sau nediscriminatoriu, clauza transferului liber al capitalului rezultat din investitiile straine directe, inexistenta posibilitatii de modificare sau iesire din vigoare a acordului, in eventualitatea evolutiei legislatiei UE de o maniera incompatibila cu aplicarea permanenta a acordului in cauza.

Pe cale de consecinta, incepand cu anul 2003, Romania a initiat demersurile privind renegocierea acordurilor incheiate cu state terte fata de UE, identificate ca fiind neconforme cu dreptul UE in scopul de a elimina incompatibilitatilor si asigurarii conformitatii prevederilor acestora cu dispozitiile europene. Urmare negocierilor bilaterale au fost compatibilizate un numar de 30 acorduri prin incheierea unor protocoale aditionale care contin amendamentele vizand aspectele mentionate mai sus, necesare a fi aduse documentului de baza in scopul obtinerii unui nou document care sa satisfaca exigentele UE.

Intrucat o serie de state nu au dat curs intentiei de modificare a Acordurilor existente adresata de partea romana si nu au avut nicio reactie oficiala prin care sa isi exprime pozitia fata de propunerile avansate de catre Romania, aceste acorduri nu au putut fi modificate in mod corespunzator si prin urmare vor trebui sa-si inceteze valabilitatea. Aceasta cu atat mai mult cu cat domeniul investitiilor straine intra in competenta exclusiva a UE conform prevederilor Tratatului de la Lisabona.

Pe baza prevederilor de drept international, scoaterea din vigoare a acestor acorduri s-ar putea realiza prin:

a) aplicarea prevederilor finale ale fiecarui BIT (fiind mentinute dispozitiile care prevad continuarea aplicarii acordului la investitiile existente) (in esenta, denuntare cu respectarea termenelor stabilite in acord);

b) convenirea cu cealalta parte a iesirii din vigoare a acordului la expirarea unui anumit termen (ex. sfarsitul anului 2012), in conditii care urmeaza a fi stabilite fie bilateral pentru fiecare acord in parte.

 

In temeiul art. 34 din Legea 590/2003 privind tratatele precum si al art. 54 al Conventiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, Ministerul Finantelor considera oportuna incetarea efectelor juridice ale Acordurilor privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor prevazute in Anexele 1 si 2, astfel:

– se vor denunta potrivit prevederilor fiecarui Acord in parte si in conformitate cu dreptul international Acordurile bilaterale prevazute in Anexa 1 (Australia, Argentina, Bangladesh, Camerun, Chile, Gabon, Senegal, Sri Lanka, Thailanda, Uzbekistan);

– isi vor inceta activitatea prin acordul reciproc al partilor Acordurile bilaterale prevazute in Anexa 2.

Puteti citi integral documentul aici.