Mediul inconjurator va fi protejat prin intermediul dreptului penal(oct. 9, 2010)

Executivul Romaniei a adoptat, in sedinta de miercuri, proiectul de Lege privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, informeaza un comunicat al Ministerului Mediului si Padurilor (MMP).

Actul normativ completeaza legislatia interna privind protectia mediului, asigurand alinierea la standardele europene in materie si indeplinirea obligatiilor Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene.

Potrivit MMP, incriminarile cuprinse in aceasta lege se raporteaza la nerespectarea anumitor dispozitii legale care reglementeaza aspecte importante specifice ale gestionarii substantelor poluante sau ale protectiei mediului in general, dispozitii care constituie fie transpunerea unor acte normative comunitare, fie chiar regulamente in materie ale Uniunii Europene.

De la aderarea Romaniei la UE , aceste regulamente fac parte din dreptul intern si sunt direct aplicabile, astfel incat respectarea lor este obligatorie pentru fiecare cetatean al tarii.

Potrivit actului normativ, notiunea ‘incalcarea dispozitiilor legale in domeniu’ se refera numai la nerespectarea dispozitiilor legale enumerate in anexele proiectului de lege, completand cadrul legal existent in materie. Acesta este, spre exemplu, cazul operatiunilor cu deseuri respectiv sanctionarea desfasurarii operatiunilor cu deseuri, care intra sub incidenta articolului 3 al Legii.

In prezent, efectuarea acestor operatiuni fara respectarea dispozitiilor legale este incriminata doar in ceea ce priveste deseurile periculoase, insa Directiva 2008/99/CE obliga statele membre la sanctionarea nerespectarii anumitor reguli la desfasurarea acestor operatiuni (regulile cuprinse in actele enumerate in anexa la proiectul de lege) si atunci cand este vorba de deseuri care nu se incadreaza in categoria celor periculoase, acesta fiind motivul pentru care Legea privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal vine cu o noua incriminare in ceea ce priveste regimul de colectare, transport, valorificare sau eliminare al deseurilor, altele decat cele periculoase, au explicat reprezentatii de la Ministerul Mediului.

De asemenea, incriminarea privind desfasurarea de operatiuni de export cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu are in vedere respectarea obligatiei impuse statelor membre, prin intermediul directivei amintite, de a sanctiona operatiunile de transfer ilegal de deseuri. In prezent legislatia interna a Romaniei sanctioneaza importul, tranzitul, introducerea sau scoaterea de pe teritoriul tarii de deseuri, cu nerespectarea dispozitiilor legale, nesanctionand insa ca atare si exportul de deseuri.

In privinta infractiunilor la regimul materialelor nucleare sau substante radioactive periculoase, legea vine sa completeze prevederile existente in cadrul Codului penal sau al unor legi speciale in materie, cum ar fi Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu anumite modalitati de savarsire a infractiunilor necuprinse in legislatia actuala si pe care directiva le cuprinde ca atare.

Infractiunile cuprinse in Legea privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal se alatura celor deja existente in diferite reglementari speciale, dintre care si Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, precum si in Codul penal, se mai arata in comunicatul MMP.

Prezenta lege transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328, mai precizeaza reprezentantii Ministerului Mediului.