Intreprinderea sociala(dec. 17, 2011)

Ministerul Muncii propune intr-un proiect de lege infiintarea unui nou tip de entitate juridica, intreprinderea sociala, care sa asigure insertia profesionala a angajatilor din grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele de etnie roma sau copiii institutionalizati. Ministerul precizeaza ca statutul de intreprindere sociala poate fi dobandit de orice persoana juridica, daca aceasta indeplineste anumite conditii.

In proiectul de lege publicat, Ministerul Muncii propune infiintarea unui nou tip de societate, mai exact intreprinderea sociala, care sa sprijine persoanele din grupurile vulnerabile. In acest sens, noile societati trebuie sa asigure o serie de „masuri de acompaniament pentru insertia profesionala a acestora.” Astfel, conform proiectului de lege, masurile de acompaniament pot fi informarea, consilierea, accesul la formele de pregatire profesionala, adaptarea locului de munca la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca in functie de nevoile persoanelor si alte masuri care au ca scop sprijinirea insertiei sociale si profesionale a angajatilor.

De asemenea, in vederea asigurarii masurilor de acompaniament, intreprinderile sociale trebuie sa colaboreze atat cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivel judetean si local, cat si cu agentiile judetene de ocupare a fortei de munca. Totodata, este necesara si colaborarea cu specialisti in domenii precum psihologie, asistenta sociala, pedagogie, formare profesionala, ocupare, precum si medicina, medicina muncii sau economie sociala.

Potrivit proiectului de lege, din grupurile vulnerabile fac parte persoanele cu dizabilitati, persoanele de etnie roma, tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, precum si imigrantii, femeile sau victime ale traficului de persoane.

Potrivit proiectului de lege, intreprinderile sociale pot fi societatile cooperatiste de gradul 1, dar si cooperativele de credit. In acelasi timp, statutul de intreprindere sociala poate fi dobandit si de asociatii, fundatii, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, precum si orice alte categorii de persoane juridice care respecta urmatoarele conditii: management autonom, transparent, democratic si participativ in realizarea obiectivelor individuale sau de grup; dreptul egal de vot al membrilor, independent de aportul de capital sau de valoarea cotizatiilor; autonomia decizionala sau, dupa caz, numirea si revocarea organelor de conducere, de punere in executare si de control al propriilor activitati; promovarea masurilor cuprinse in planurile judetene de incluziune sociala si protectie sociala; reinvestirea a minim 60% din valoarea profitului pentru dezvoltarea intreprinderii de economie sociala; cel putin 40 % din personalul angajat sa apartina unor categorii de persoane din grupul vulnerabil.

Actul normativ mentioneaza ca statutul de intreprindere sociala se certifica prin acordarea marcii sociale. Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala care se aplica obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.

Intreprinderile sociale care utilizeaza marca sociala peste termenul de valabilitate de 3 ani vor fi amendate cu sume de la 5.000 pana la 10.000 lei.

Intreprinderile sociale sunt obligate sa intocmeasca anual un raport social care sa cuprinda atat activitatea desfasurata in domeniul economiei sociale, cat si situatiile financiare anuale. Raportul social va fi trimis Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator celui pentru care se efectueaza raportul.

Intreprinderile sociale vor fi controlate cu privire la respectarea conditiilor legale de desfasurarea activitatii, din 6 in 6 luni sau ori de cate ori se considera necesar, pe parcursul perioadei de valabilitate a marcii sociale.

Intreprinderile sociale care reinvestesc integral profitul obtinut in activitati de restructurare, achizitie de echipamente tehnologice necesare dezvoltarii activitatii economice, amenajarea sau crearea locurilor de munca pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit sau venit pe anul respectiv.

Totodata, atat intreprinderile sociale, cat si persoanele angajate din grupurile vulnerabile, in baza unui contract de munca, vor fi scutite pe o perioada de un an de la plata impozitului pe venit. Aceasta facilitate se acorda doar daca persoana este angajata pe o perioada de minimum 2 ani.