Guvernul va limita serviciile medicale acordate asiguratilor(sept. 1, 2011)

Pana la finalul acestui an, Ministerul Sanatatii va finaliza pachetul de servicii suportate din contributia la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate, astfel incat, din 2012, asiguratii vor beneficia doar de un pachet de servicii medicale de baza. Aceasta masura, precum si introducerea cardului de sanatate si a co-platei, reprezinta prioritatile MS pentru urmatoarea perioada.

Potrivit unui document publicat recent de MS, procesul de informatizare a sistemului medical prin introducerea cardului national, a prescriptiei electronice si a fisei electronica a pacientului vor continua. Atat introducerea tichetului de sanatate, cat si a cardului national de sanatate au fost propuse in urma cu an, aplicarea lor fiind initial programata cu data de 1 ianuarie 2011.

De asemenea, pana la finalul anului, o echipa de specialisti a MS va definitiva pachetul de servicii de baza suportat din Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate.

Toate aceste reforme sunt incluse si in acordul cu FMI si CE, Guvernul asumandu-si aceste angajamente.

Descentralizarea directiilor publice, un alt obiectiv MS

„In urmatoarele 4 luni vom pune accent pe depistarea unor solutii de crestere a veniturilor, pe de-o parte, si stopare a pierderilor financiare, pe de alta parte din sectorul sanitar”, a declarat ministrul Sanatatii, Ladislau Ritli intr-o conferinta de presa.

Ministrul Sanatatii a declarat ca mai exista doua proiecte finalizate si care vor fi prezentate Executivului, cel care se refera la coordonarea CNAS si cel care prevede descentralizarea directiilor de sanatate publica.

“Suntem in curs de definitivare a proiectului de act normativ care va impune implementarea mecanismele de clawback si payback in sistemul de acordare a medicamentelor compensate si gratuite”, a mai spus ministrul Ritli.

Potrivit MS, elaborarea bugetului sectorului sanitar pentru 2012 va tine cont de orientarea sistemului spre asistenta primara, dar si cea acordata in mediul rural.

“Avem un sistem centrat pe internarea continua in spital si o subfinantare a serviciilor acordate de medicii de familie si cei care functioneaza in mediul rural. Suntem in faza de analiza a unui sistem prin care sa orientam fondurile catre spitalizarea de zi si ambulatoriu. De asemenea, vom analiza impreuna cu reprezentantii CNAS posibilitatea de a creste procentul de finantare pentru asistenta medicala primara in anul viitor”, a afirmat ministrul Sanatatii, RITLI Ladislau

In acelasi timo, MS va dezvolta programe comune cu autoritatile locale pentru imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de medicina scolara, asistenta comunitara si unitati medico-sociale.