Care este diferenta dintre PFA, II si IF?(aug. 5, 2020)

Persoana fizica autorizata (P.F.A.) face parte, impreuna cu Intreprinderea individuala (I.I.) si Intreprinderea familiala (I.F.) din aceeasi categorie de entitati juridico-economice reglementate de acelasi act normativ, respectiv Legea 182/2016.

Dar oare cand este mai potrivit sa infiintam una sau alta dintre aceastea? Care sunt asemanarile si diferentele dintre ele?

Cu privire la P.F.A. si I.I. trebuie sa retineti ca ambele pot fi infiintate de catre o singura persoana. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca titularul sunt identice si includ – sa aiba capacitatea civila de dispozitie, sa nu aiba cazier judiciar si fiscal, sa dovedeasca competentele profesionale in activitatea in care urmeaza a fi autorizat, etc. De asemenea, documentele necesare pentru infiintare sunt identice.  

Conform legislatiei in vigoare singura deosebire intre persoana fizica autorizata si intreprinderea individuala este faptul ca cea dintai nu are dreptul de a angaja cu contract individual de munca terte persoane pentru a desfasura activitatea pentru care a fost autorizat, in timp ce intreprinderea individuala beneficiaza de acest drept.

Atunci cand analizam in schimb Intreprinderea familiala trebuie sa stim ca documentele necesare pentru infiintare, dar si conditiile necesar a fi indeplinite la infiintare sunt identice cu cele pentru P.F.A. Diferentele expuse mai sus se pastreaza in raport cu I.I. in sensul in care doar aceasta din urma poate angaja cu contract individual de munca in timp ce Intreprinderea familiala nu poate face asta.

Pentru infiintarea unei Intreprinderi familiale trebuie sa se asocieze cel putin doua persoane, membri ai aceleiasi familii. Unul dintre membri va fi mandatat de catre ceilalti sa  reprezinte I.F. la momentul inregistrarii acesteia dar si ulterior, in relatiile cu tertii. Competentele profesionale in domeniul in care urmeaza a fi obtinuta autorizarea trebuiesc dovedite de reprezentantul I.F. Repartizarea veniturilor in cadrul Intreprinderii familiale se realizeaza in functie de cota de participare a fiecarul membru stabilita in acordul de constituire.