Cardurile de sanatate cu cip devin operationale din toamna(ian. 14, 2011)

Cardul national de sanatate va fi eliberat la cerere persoanelor cu varsta de minim 18 ani, asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, urmand ca asiguratii sa plateasca contravaloarea sa, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii. Neprezentarea cardului obliga asiguratul sa plateasca serviciile medicale de care beneficiaza. Potrivit MS, primele carduri ar urma sa fie emise in perioada august-septembrie 2011.

Ministerul Sanatatii a publicat in dezbatere publica normele metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, cardul national de asigurari sociale de sanatate se va emite individual pentru fiecare asigurat cu varsta peste 18 ani, in termen de 30 de zile de la depunerea unei cereri la casa de asigurari in a carei evidenta se afla persoana respectiva.

Prin urmare, in cursul anului 2011, dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, se face cu cardul national sau, dupa caz, cu adeverinta eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul. Totusi, termenul de la care folosirea exclusiva a cardului national in scopul dovedirii calitatii de asigurat este obligatorie, se va stabili ulterior, prin hotarare de Guvern. Dupa aceasta data, neprezentarea cardului national va duce la acordarea serviciilor medicale contra-cost, cu exceptia serviciilor medicale acordate in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si celor prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala.

Contravaloarea cardului national se suporta atat de CNAS, cat si de asigurat. Conform noilor prevederi, asiguratul suporta cheltuielile reprezentand contravaloarea cardului national de asigurari sociale de sanatate respectiv a documentului propriu-zis prin care se atesta calitatea de asigurat precum si costurile aferente distributiei acestuia. De asemenea, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se suporta costurile aferente implementarii sistemului national al cardului. Astfel, in momentul primirii cardului de la factorul postal sau, dupa caz, de la casa de asigurari de sanatate, asiguratul achita contravaloarea acestuia.

Ce va contine cardul national de sanatate?

Potrivit normelor metodologice, informatiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul national, precum si informatiile inscrise pe cipul cardului sunt urmatoarele:

a) numele, prenumele, precum si codul numeric personal ale asiguratului;

b) cod unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate;

c) numarul de identificare al cardului national de asigurari sociale de sanatate;

d) diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice;

e) grupa sanguina si Rh;

f) acceptul exprimat, in timpul vietii, pentru prelevarea de organe, tesuturi si celule, dupa deces, in conditiile art. 331 alin. (5) din Legea nr. 95/2006;

g) medic de familie: nume, prenume, date contact.

La aceste informatii vor avea acces doar:

– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin unitatea de management a cardului national, in calitate de administrator unic al sistemului informatic;

– medicul de familie la care este inscris asiguratul;

– medicii specialisti care au sub observatie si acorda servicii medicale titularului cardului, precum si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

– farmaciile cu privire la medicamentele si datele de identificare ale asiguratului – titularul cardului, inscrise pe prescriptia medicala.

Cardul national de sanatate ar putea deveni operational incepand cu luna august-septembrie 2011, durata estimata a emiterii tuturor cardurilor necesare tuturor asiguratilor din Romania fiind de 14-15 luni. Executivul a adoptat la finalul lunii decembrie, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, care opereaza modificarile necesare in vederea introducerii cardului national de asigurari de sanatate.