Bugetul anului viitor(dec. 5, 2015)

Cheltuielile bugetare vor creste anul viitor cu 6,7% (15,85 miliarde lei), la 252,03 miliarde lei, incadrate intr-un deficit ESA de 2,95% din PIB, fiind suplimentate cheltuielile cu sanatatea cu 13,5%, cele de investitii cu 12% si cheltuielile de educatie cu 9,6%, potrivit proiectului de buget.

La estimarea cheltuielilor bugetului, Executivul a avut in vedere masurile care au fost adoptate atat de catre Parlament, cat si de Guvern in acest an si care au ca efect, in anul 2016, majorarea cheltuielilor bugetare cu circa 13 miliarde de lei.

Astfel, cheltuielile de personal sunt estimate la 57,25 miliarde lei (reprezinta 22,7% din total cheltuieli), in crestere cu 10,4% fata de anul curent, ponderea acestora in PIB avansand de la 7,3% la 7,7%, iar ponderea in totalul veniturilor va reprezenta 24,8%, de la 22,7%. Acestea includ toate cresterile salariale aprobate in cursul anului curent.

Totodata, vor creste cheltuielile cu sanatatea cu 3,12 miliarde lei, respectiv 13,5%, de la 28,04 miliarde lei in programul rectificat pe 2015 la 31,17 miliarde lei, astfel ca ponderea acestora in PIB va urca de la 4% la 4,2%, iar in totalul veniturilor de la 12,3% la 13,5%.

Cheltuielile pentru educatie au fost majorate cu 2,37 miliarde lei, respectiv 9,6%, la 26,99 miliarde lei.Ponderea in PIB va creste cu 0,1 puncte procentuale, la 3,6%, iar in veniturile bugetare va urca de la 10,8% la 11,7%.

Cele de asistenta sociala, inclusiv pensiile, vor creste cu 4,6%, la 79,37 miliarde lei, reprezentand 31,5% din totalul cheltuielilor. Ponderea acestora in PIB va cobori de la 10,8% la 10,6%, insa raportat la veniturile bugetului ponderea creste cu un punct procentual, la 34,4%.

Executivul a alocat cheltuieli de aparare mai mari cu 1,3 miliarde lei, astfel ca alocarea ajunge la 1,7% din PIB, de la 1,4% in bugetul pe 2015 rectificat, iar ponderea in totalul veniturilor creste de la 4,6% la 5,5%.

De asemenea, Guvernul a alocat pentru cercetare 2,67 miliarde lei, in crestere cu 14% fata de bugetul rectificat pe 2015, iar ponderea in PIB va spori cu 0,1 puncte, la 0,4%.

Pentru fonduri europene, au fost distribuite 6,6 miliarde lei pentru exercitiul 2014-2020 si peste 4 miliarde lei pentru finalizarea proiectelor curente.

Pentru dezvoltare regionala au fost majorate fondurile cu un miliard de lei reprezentand angajamente suplimentare pentru reabilitarea scolilor.

De asemenea, cheltuielile bugetate iau in calcul majorarea salariilor cu 10% pentru categoriile de personal care n-au beneficiat de cresteri de salarii in cursul acestui an.

Cheltuielile de investitii se majoreaza cu aproape 12%, de la 33,71 miliarde lei (cat reprezinta executia preliminata pe 2015) la circa 37,69 miliarde lei, ocupand 15% in totalul cheltuielilor. Ponderea investitiilor in PIB se apreciaza de la 4,8% la 5%, iar cea in totalul veniturilor de la 14,5% la 16,3%.

Din totalul acestora, proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare cumuleaza circa 16,93 miliarde lei, in urcare usoara de la 16,77 miliarde lei, insa ponderea in PIB se reduce de la 2,38% la 2,27%. Tototdata, cheltuielile de capital vor insuma 19,2 miliarde lei, cu 18,5% mai mari, iar ponderea lor in PIB se va majora de la 2,3% la 2,57%.

Alte transferuri de natura investitiilor insumeaza anul viitor 1,02 miliarde lei din totalul cheltuielilor de investitii, suma de circa trei ori mai mare, ponderea avansand de la 0,05% din PIB la 0,14%. Cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila vor fi de 532,8 milioane lei, in crestere cu 44%, iar ponderea va urca de la 0,05% la 0,07% din PIB.

Cheltuielile cu bunuri si servicii prevazute in buget se situeaza la 43,12 miliarde lei, reprezentand 17,1% din totalul cheltuielilor bugetare, in urcare cu 9,5%. Cheltuielile cu dobanzile vor avansa cu 13,8%, la 11,08 miliarde lei (4,4% din PIB), iar cele cu subventiile vor urca usor, de la 6,29 miliarde lei la 6,45 miliarde lei (2,6% din PIB).

Executivul a prevazut cheltuieli cu alte transferuri de 17,07 miliarde lei (6,8% din PIB), in scadere de la 19,36 miliarde lei.

Bugetul pentru 2016 prevede venituri totale de 231,12 miliarde lei, in crestere cu 1,6% fata de anul curent, fiind bazat pe o crestere economica de 4,1%, iar PIB-ul este estimat la 746,6 miliarde lei, cu 6% mai mare decat cel preconizat pentru acest an, potrivit proiectului de lege.

Executivul estimeaza pentru anul viitor o crestere a veniturilor nominale cu 1,6%, la 231,12 miliarde lei, proiectia veniturilor bugetului general consolidat realizandu-se pe baza indicatorilor macroeconomici calculati de Comisia Nationala de Prognoza.