Breviarul intreprinzatorului pentru procedurile de mediu(oct. 30, 2020)

Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului este o necesitate pentru o serie intreaga de activităti economice pornind de la service-urile auto si pana la prelucrarea maselor plastice șau confectiile metalice. Datorita aspectelor particulare si particularizabile pe care aceste proceduri le impun pe de o parte, precum si datorita sanctiunilor drastice ce pot fi aplicate antreprenorului daca nu indeplineste aceste proceduri, parcurgerea lor un este intotdeauna o treaba usoara.

Pentru a veni in sprijinul antreprenorilor din industriile in care sunt necesare autorizatiile de mediu am conceput un foarte scurt breviar. Pentru informații detaliate dar si pentru consultanta de mediu, un ezitati sa ne contactati.

Autorizatia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta (Agentia locala de Protectia Mediului, in principiu) pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Aceasta se obtine obligatoriu la punerea in functiune a activitatii sau locatiei.

Procedura prin care este reglementata autorizatia de mediu este stabilita prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mai precizam aici ca mai exista o categorie a autorizatiei de mediu – autorizatia integrata de mediu; Aceasta reprezinta un act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi titular.

Lista activitatilor economice care au nevoie de autorizatie de mediu o gasiti aici.

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare si competentele de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Lista documentelor necesare pentru obtinerea avizului de mediu o gasiti aici.

Procedura prealabila de inregistrare online a societatii atat pentru solicitarea autorizatiei de mediu cat si a avizului de mediu o puteti face aici.