Noua procedura de solicitare si eliberare a certificatului de sediu social a fost publicata in Monitorul Oficial(iul. 4, 2010)

Noua procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicata in Monitorul Oficial.

Ordinul ANAF nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 443, din 1 iulie 2010.

Noua procedura se aplica persoanelor care, incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Pentru obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, contribuabilul completeaza formularul „Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, care se depune la registratura organului fiscal in a carei raza teritoriala se afla spatiul cu destinatie de sediu social, sau se transmite prin posta.

Potrivit Ordinului ANAF, dosarul solicitarii cuprinde:

a) cererea solicitantului;

b) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social;

c) actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;

d) actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, dupa caz;

e) un exemplar al Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;

f) un exemplar al Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se arhiveaza la compartimentul de specialitate.

In situatia in care cererea se transmite prin posta, documentele insotitoare vor fi anexate in copie legalizata.

Organul fiscal va elibera contribuabilului cate un exemplar din „Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social” precum si „Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social”.