Ce contine dosarul pentru autorizatia de mediu?(mart. 4, 2024)

Atunci cand depuneti o cerere pentru obtinerea autorizatiei de mediu, trebuie sa atasati o serie de documente si informatii relevante pentru a sustine solicitarea si a permite autoritatilor sa evalueze conformitatea activitatii dumneavoastra cu reglementarile de mediu. Iata o lista generala a documentelor pe care trebuie sa le anexati cererii de autorizatie de mediu:

1. Formularul de cerere: Completati formularul de cerere specific pentru autorizatia de mediu, care poate fi furnizat de Agentia pentru Protectia Mediului sau de autoritatile locale responsabile.

2. Documentatie tehnica: Elaborati un dosar tehnic care sa includa informatii detaliate despre procesele, tehnologiile si echipamentele folosite in activitatea ta. De asemenea, descrie masurile tehnice si organizatorice implementate pentru a preveni sau reduce impactul asupra mediului.

3. Studiu de Impact asupra Mediului (daca este cazul): Daca activitatea dumneavoastra este inclusa in anexa I a Directivei 2011/92/UE si este necesar un Studiu de Impact asupra Mediului (SIAM), atasati acest document. SIAM-ul trebuie sa contina analize detaliate ale impactului asupra aerului, apei, solului, biodiversitatii etc.

4. Harti si planuri: Furnizati harti si planuri ale amplasamentului si ale infrastructurii asociate activitatii dumneavoastra.

5. Analize de laborator: Anexati rezultatele analizelor de laborator pentru emisiile de poluanti, inclusiv pentru apa, aer si sol. Aceste analize trebuie sa confirme respectarea limitelor impuse de reglementari.

6. Planul de gestionare a deseurilor: Furnizati un plan detaliat privind gestionarea deseurilor generate de activitatea ta, indicand modul in care acestea vor fi colectate, tratate si eliminate.

7. Certificatul de atestare a personalului: Daca este necesar, atasati certificate de atestare pentru personalul implicat in gestionarea activitatii care necesita autorizatie de mediu.

8. Documente financiare: Uneori, poate fi necesar sa furnizati documente financiare care sa demonstreze capacitatea financiara de a implementa masurile de protectie a mediului.

Este important sa va asigurati ca documentatia furnizata este completa, coerenta si ca respecta cerintele specifice stabilite in legislatia de mediu. Inainte de depunerea cererii, poti contacta Agentia pentru Protectia Mediului sau un consultant de mediu pentru a obtine informatii specifice si a va asigura ca indepliniti toate cerintele necesare pentru obtinerea autorizatiei de mediu in Romania.

Daca optati pentru angajarea unui consultant in vederea elaborarii intr-un mod profesionist si eficient a documentatiei de autorizare, societatea Dumitrescu & Asociatii va sta la dispozitie.