Arhiva pentru February, 2006

Hotararea privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (27 Feb, 2006)

Hotararea nr. 161 din 3 februarie 2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, […]


Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (06 Feb, 2006)

Ordinul nr. 32/60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta obligatiilor de plata catre […]


Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (06 Feb, 2006)

Ordonanta nr. 27 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; realizeaza o cifra de afaceri anuala […]


Ordonanta privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (06 Feb, 2006)

Ordonanta nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Ordonanta are drept scop infiintarea si administrarea de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a registrelor nationale in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, in vederea supravegherii si controlului circulatiei produselor purtatoare de drepturi […]